?> Usługi bhp i ppoż. Puławy - szybko i profesjonalnie

Obsługujemy firmy nie tylko w województwie lubelskim, ale i w całym kraju.

Puławy ul. Partyzantów 48 lokal 8 (wejście od ulicy Sienkiewicza) Tel. kom. 889-775-852

Usługi bhp i ppoż.

Zanim w pełni zrozumiesz jak bardzo warto skorzystać z naszej oferty informujemy, że jakość naszych usług jest gwarantowana , ponieważ zatrudniamy specjalistów z ceryfikatami kompetencji personelu, którzy ukończyli studia w Centralnym Istytucie Ochrony Pracy w Warszawie oraz kursy w państwowym ośrodku szkoleniowym Inspekcji Pracy we Wrocławiu. szybko i wygodnie bhp puławy Czytaj więcej

Szkolenie bhp i ppoż.

Jest wiele firm w Polsce oferujących usługi z tego zakresu, ale zanim zdecydujesz jak bardzo warto skorzystać z naszej firmy proszę zacytuję słowa jednego naszego klienta: " ... forma i sposób szkolenia, którą Pan prowadzi, pozwalają mi zaoszczędzić czas i prawidłowo przygotować pracowników do bezpiecznej pracy.. no i ta przystępna cena" Szczególnie korzystne finansowo i czasowo jest szkolenie korespondencyjne..." przyjedź zobacz nasze ceny szkolenia bhp puławy Czytaj więcej

Nowości w bhp / ppoż


Są zmiany w przepisach dotyczące uprawnień do obsługi wózków jezdniowych.

Pojawiły się zmiany w rozporządzeniu w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych. Wyjaśniają kwestie uprawnień do obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia. Wydłużają również terminy ważności imiennych zezwoleń. Sprawdź, jakie zmiany zostały wprowadzone i porównaj je z dotychczas obowiązującymi przepisami.

Korzystne zmiany w przepisach dotyczących posiłków i napojów profilaktycznych.

Od 2 lipca 2019 r., wchodzą w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Mają one na celu ułatwienie pracodawcom wywiązywanie się z obowiązku zapewniania pracownikom posiłków profilaktycznych. Są one szczególnie korzystne dla pracodawców, których pracownicy wykonują zadania w terenie.

To też zrobimy za Ciebie

usługi dobra firma bhp puławy
Możemy pelnić rolę pracownika wykonującego zadania służby bhp tzw. stały nadzór - w cenie szkolimi i sami opracowujemy dokumentację
usługi dobra firma szkolenia i kursy bhp puławy
Bierzemy udział w konsultacjach z pracownikami w zakresie bhp posiadamy doświadczenie negocjacyjne
usługi dobra firma bhp puławy
Nadzorujemy pomiary czynników środowiska pracy
usługi dobra firma bhp puławy
Wypełniamy skierowania na badania lekarskie pracowników
usługi dobra firma bhp puławy
Opracowywujemy tabelę norm odzieżowych
usługi dobra firma bhp puławy
Opracowujemy instrukcje bhp, ppoż i postępowania z substancjami niebezpiecznymi
szybko i wygodnie bhp puławy Czytaj więcej

 

Przykładowe nasze usługi bhp i ppoż

szkolenia dobra firma bhp puławy

dobra firma bhp puławy Szkolenie bhp

"...pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie w zakresie bhp..."

 

szkolenia dobra firma bhp puławy

usługi dobra firma bhp puławy Badanie wypadków przy pracy

"...pracodawca jest obowiązany analizować przyczyny wypadków..."

 

bhp puławy szybko przeszkolimy u nas lub u ciebie

szkolenia bhp puławy szybko pomagamy Ocena ryzyka zawodowego

"...pracodawca ocenia ryzyko zawodowe związane z pracą..."

 

instrukcje dobra firma bhp puławy

kurs dobra firma bhp puławy Instrukcje bhp

"...pracodawca jest obowiązany wydać szczegółowe instrukcje dotyczące bhp..."

 

szkolenia ppoż Puławy

obsługa dobra firma bhp puławy Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

"...pracodawca, powinien sporządzić dokument zabezpieczenia przed wybuchem..."

 

instrukcje bhp

Read More Instrukcja bezpieczenstwa pożarowego

Dz.U. "...użytkownicy obiektów wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego..."

 

dobra i tania firma bhp puławy

Read More Szkolenie z udzielania I pomocy

"...pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy...."

 

szkolenie dobra firma bhp puławy

Read More Szkolenie ppoż. pracowników

"...pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników przeszkolonych, do wykonywania działan w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji..."

 

bhp Pualwy przyjedź i sprawdź nasze ceny

szkolenie azbest puławy Szkolenie AZBEST

"...Szkolenie w zakresie bhp pracowników, którzy w związku z wykonywanymi pracami są narażeni na działanie pyłu azbestu..."