MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości i umiejętności pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny.

Szkolenie podzielone jest na następujące części:

MODUŁ 0 . Przepisy BHP w placówkach oświatowych

MODUŁ 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

MODUŁ 2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

MODUŁ 3a. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

MODUŁ 3b. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe.

MODUŁ. 4a Postępowanie w razie w MODUŁ. 3c. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy - zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy.

MODUŁ 4b. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka .

MODUŁ 5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

MODUŁ 6a Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń.

MODUŁ 6b. Pierwsza pomoc.

MODUŁ 7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy.

MODUŁ 8. Aspekty ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Szkolenie odbywa się przez analizę kolejnych Modułów.

Po analizie materiałów zawartych w MODULE sprawdź swoją wiedzę wypełniając QUIZ, który jest na końcu każdego MODUŁ-u. Pomoże Ci to zaliczyć TEST kończący szkolenie.

Ukończenie ostatniego MODUŁ-u szkoleniowego pozwala przejść do ostatniego etapu szkolenia tj. egzaminu, który jest w formie TEST-u.

TEST należy wysłać do organizatora szkolenia klikając odpowiednią ikonę. W przypadku pozytywnego wyniku TEST-u zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przekazane zostanie pracodawcy.

Konsultacja z wykładowcą:
Andrzej Smętek
tel. 889-775-852
lub smetek.pulawy@gmail.com

KLIKNIJ IKONĘ KSIĄŻKI BY ROZPOCZĄĆ SZKOLENIE