MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH

Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości i umiejętności pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny.

Szkolenie podzielone jest na następujące części:

MODUŁ 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

MODUŁ 2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami

MODUŁ 3a. Problemy związane z organizacją stanowisk z uwzględnieniem zasad ergonomii. Monitory ekranowe.

MODUŁ 3b. Problemy związane z organizacją stanowisk z uwzględnieniem zasad ergonomii. Obciążenie emocjonalne

MODUŁ. 4a Postępowanie w razie wypadku i sytuacjach zagrożeń

MODUŁ 4b. Zasady udzielania pierwszej pomocy

Szkolenie odbywa się przez analizę kolejnych Modułów.

Po analizie materiałów zawartych w MODULE sprawdź swoją wiedzę wypełniając QUIZ, który jest na końcu każdego MODUŁ-u. Pomoże Ci to zaliczyć TEST kończący szkolenie.

Ukończenie ostatniego MODUŁ-u szkoleniowego pozwala przejść do ostatniego etapu szkolenia tj. egzaminu, który jest w formie TEST-u.

TEST należy wysłać do organizatora szkolenia klikając odpowiednią ikonę. W przypadku pozytywnego wyniku TEST-u zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przekazane zostanie pracodawcy.

Konsultacja z wykładowcą:
Andrzej Smętek
tel. 889-775-852
lub smetek.pulawy@gmail.com

KLIKNIJ IKONĘ KSIĄŻKI BY ROZPOCZĄĆ SZKOLENIE