MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA KADRY INŻYNIERYJNO TECHNICZNEJ
Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości i umiejętności pracowników