MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA KADRY INŻYNIERYJNO TECHNICZNEJ

Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości i umiejętności pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny.

Szkolenie podzielone jest na następujące części:

MODUŁ I1 Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

MODUŁ I2a Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi.

MODUŁ I2b Ocena ryzyka zawodowego

MODUŁ. I3a Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa

MODUŁ I3b Zarządzanie BHP

MODUŁ I3c Zasady BHP przy obsłudze monitorów ekranowych

MODUŁ I4a. ZAPEWNIENIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY

MODUŁ I4b. PROFILAKTYCZNE POSIŁKI I NAPOJE

MODUŁ I4c. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych

MODUŁ I5a. ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ

MODUŁ I5b. ZASADY UDZIELANIA I POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Szkolenie odbywa się przez analizę kolejnych Modułów.

Po analizie materiałów zawartych w MODULE sprawdź swoją wiedzę wypełniając QUIZ, który jest na końcu każdego MODUŁ-u. Pomoże Ci to zaliczyć TEST kończący szkolenie.

Ukończenie ostatniego MODUŁ-u szkoleniowego pozwala przejść do ostatniego etapu szkolenia tj. egzaminu, który jest w formie TEST-u.

TEST należy wysłać do organizatora szkolenia klikając odpowiednią ikonę. W przypadku pozytywnego wyniku TEST-u zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przekazane zostanie pracodawcy.

Konsultacja z wykładowcą:
Andrzej Smętek
tel. 889-775-852
lub smetek.pulawy@gmail.com

KLIKNIJ IKONĘ KSIĄŻKI BY ROZPOCZĄĆ SZKOLENIE