INSTRUKTAŻ OGÓLNY. MATERIAŁY DLA NOWOZATRUDNIANYCH PRACOWNIKÓW.
Instruktaż ogólny, jak sama nazwa wskazuje, ma zapoznać pracownika z
MATERIAŁY SZKOLENIOWE UZUPEŁNIAJĄCE
Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości i umiejętności pracowników
Zabezpieczone: TEST KOŃCZĄCY SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA KADRY INŻYNIERYJNO TECHNICZNEJ
Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.
Zabezpieczone: MODUŁ I5b. ZASADY UDZIELANIA I POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.
Zabezpieczone: MODUŁ I5a. ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ
Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.
Zabezpieczone: MODUŁ I4b. PROFILAKTYCZNE POSIŁKI I NAPOJE
Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.
Zabezpieczone: MODUŁ I4a. ZAPEWNIENIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY
Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.
Zabezpieczone: MODUŁ I3c Zasady BHP przy obsłudze monitorów ekranowych
Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.
Zabezpieczone: MODUŁ I3b Zarządzanie BHP
Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.
1 2 3 5