Zabezpieczone: MODUŁ 2 A Ocena zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy
Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.
Zabezpieczone: MODUŁ 4a A Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń
Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.
Zabezpieczone: MODUŁ 4b A Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.