TEST DLA OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

PROSZĘ DOKŁADNIE WYPEŁNIĆ SWOJE DANE.

PROSZĘ ZAZNACZYĆ JEDNĄ ODPOWIEDŹ.

LIMIT CZASU NA WYPEŁNIENIE TESTU 15 MIN.

TEST ZALICZA MINIMUM 12 PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI.

Nazwisko i imię
Adres email
Zakład pracy
Data urodzenia
1. PYTANIE Syndrom Sicca związany z pracą przy monitorze ekranowanym to schorzenie:
2. PYTANIE Pozycję boczną ustaloną (bezpieczną) stosujemy dla poszkodowanego:
3. PYTANIE Dla firm zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej ilu ubezpieczonych, stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana i ustalana indywidualnie:
4. PYTANIE W czasie resuscytacji czas sprawdzania oddechu u poszkodowanego wynosi:
5. PYTANIE Wysokość pomieszczenia stałej pracy, w którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, powinna być nie mniejsza niż:
6. PYTANIE RSI (Repetitive Strain Injuries) to obrażenia powstałe na skutek:
7. PYTANIE Instruktaż stanowiskowy przeprowadza:
8. PYTANIE Ile mamy rodzajów profilaktycznych badań lekarskich?
9. PYTANIE Przy dźwiganiu w odległości większej niż 30 cm od ciała normatywy podnoszonych ciężarów należy zmniejszyć:
10. PYTANIE Co nie jest elementem systemu zarządzania bhp?
11. PYTANIE Pierwsze szkolenie okresowe bhp od objęcia stanowiska pracy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach osób kierujących innymi pracownikami przechodzą w ciągu:
12. PYTANIE Jak długo się bada występowanie oddechu u osoby niedającej oznak życia?
13. PYTANIE Z ilu osób składa się zespół badający wypadki przy pracy?
14. PYTANIE Gaśnica oznaczona literą „A” służy do gaszenia:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *