SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NUCZYCIELI

TEST DLA NAUCZYCIELI W OŚWIACIE

PROSZĘ DOKŁADNIE WYPEŁNIĆ SWOJE DANE.

PROSZĘ ZAZNACZYĆ JEDNĄ ODPOWIEDŹ.

LIMIT CZASU NA WYPEŁNIENIE TESTU 15 MIN.

TEST ZALICZA 70% PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI.

Nazwisko i imię
Adres email
Zakład pracy
Data urodzenia
1. PYTANIE Gaśnica oznaczona literą „A” służy do gaszenia:
2. PYTANIE Pozycję boczną ustaloną (bezpieczną) stosujemy dla poszkodowanego:
3. PYTANIE W ciągu ilu dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego można złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu?
4. PYTANIE Przy dźwiganiu w odległości większej niż 30 cm od ciała normatywy podnoszonych ciężarów należy zmniejszyć:
5. PYTANIE Pierwsze szkolenie okresowe bhp od objęcia stanowiska pracy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno biurowych przechodzą w ciągu:
6. PYTANIE W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę co najmniej:
7. PYTANIE W czasie resuscytacji czas sprawdzania oddechu u poszkodowanego wynosi:
8. PYTANIE Syndrom Sicca związany z pracą przy monitorze ekranowanym to schorzenie:
9. PYTANIE Ile mamy rodzajów profilaktycznych badań lekarskich?
10. PYTANIE RSI (Repetitive Strain Injuries) to obrażenia powstałe na skutek:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.