SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NUCZYCIELI

TEST DLA NAUCZYCIELI W OŚWIACIE

PROSZĘ DOKŁADNIE WYPEŁNIĆ SWOJE DANE.

PROSZĘ ZAZNACZYĆ JEDNĄ ODPOWIEDŹ.

LIMIT CZASU NA WYPEŁNIENIE TESTU 15 MIN.

TEST ZALICZA 70% PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI.

Nazwisko i imię
Adres email
Zakład pracy
Data urodzenia
1. PYTANIE Pozycję boczną ustaloną (bezpieczną) stosujemy dla poszkodowanego:
2. PYTANIE W ciągu ilu dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego można złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu?
3. PYTANIE Pierwsze szkolenie okresowe bhp od objęcia stanowiska pracy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno biurowych przechodzą w ciągu:
4. PYTANIE RSI (Repetitive Strain Injuries) to obrażenia powstałe na skutek:
5. PYTANIE Przy dźwiganiu w odległości większej niż 30 cm od ciała normatywy podnoszonych ciężarów należy zmniejszyć:
6. PYTANIE W czasie resuscytacji czas sprawdzania oddechu u poszkodowanego wynosi:
7. PYTANIE W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę co najmniej:
8. PYTANIE Ile mamy rodzajów profilaktycznych badań lekarskich?
9. PYTANIE Syndrom Sicca związany z pracą przy monitorze ekranowanym to schorzenie:
10. PYTANIE Gaśnica oznaczona literą „A” służy do gaszenia:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.