TEST DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH

TEST DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO - BIUROWYCH

PROSZĘ DOKŁADNIE WYPEŁNIĆ SWOJE DANE.

PROSZĘ ZAZNACZYĆ JEDNĄ ODPOWIEDŹ.

LIMIT CZASU NA WYPEŁNIENIE TESTU 15 MIN.

EGZAMIN ZALICZONY PRZY MINMUM 7 POPRAWNYCH ODPOWIEDZIACH.

 

Nazwisko i imię
Adres email
Zakład pracy
Data urodzenia
1. PYTANIE Ile mamy rodzajów profilaktycznych badań lekarskich?
2. PYTANIE Przy dźwiganiu w odległości większej niż 30 cm od ciała normatywy podnoszonych ciężarów należy zmniejszyć:
3. PYTANIE Pozycję boczną ustaloną (bezpieczną) stosujemy dla poszkodowanego?
4. PYTANIE W czasie resuscytacji czas sprawdzania oddechu u poszkodowanego wynosi:
5. PYTANIE RSI (Repetitive Strain Injuries) to obrażenia powstałe na skutek:
6. PYTANIE Syndrom Sicca związany z pracą przy monitorze ekranowanym to schorzenie:
7. PYTANIE Pierwsze szkolenie okresowe bhp od objęcia stanowiska pracy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno biurowych przechodzą w ciągu:
8. PYTANIE Gaśnica oznaczona literą „A” służy do gaszenia:
9. PYTANIE Minimalna odległość klawiatury od krawędzi stołu powinna wynosić minimum:
10. PYTANIE Maksymalny poziom hałasu w pomieszczeniach administracyjnych, biurowych i do prac koncepcyjnych wynosi?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.