Nasza oferta szkoleniowa

 • pomagamy od reki szkolenia bhp Puławy

  Szkolenia wstępne bhp dla pracodawców i pracowników

  Szkolimy stacjonarnie u nas w biurze lub przyjeżdżamy do klienta
  szkolenia bhp Puławy

 • u nas w biurze lub przyjedziemy do ciebie szkolenie bhp Puławy

  Szkolenia bhp dla pracodawców

  Szkolimy stacjonarnie u nas w biurze lub przyjeżdżamy do klienta, a także korespondencyjnie co pozwala oszczędzić czas i pieniądze.
  szkolenie bhp Puławy

 • szkolenia bhp lubelskie

  Szkolenia bhp osób kierujących pracownikami

  Szkolimy stacjonarnie u nas w biurze lub przyjeżdżamy do klienta, a także korespondencyjnie co pozwala oszczędzić czas i pieniądze.
  tanio i szybko u klientaszkolenia bhp Puławy

 • szkolenia bhp Puławy

  Szkolenia bhp pracowników administracyjno-biurowych

  Szkolimy stacjonarnie u nas w biurze lub przyjeżdżamy do klienta, a także korespondencyjnie co pozwala oszczędzić czas i pieniądze.
  szkolenia bhp Puławy mamy juz ponad 100 klientów

 • szkolenia bhp lubelskie

  Szkolenia bhp pracowników inżynieryjno-technicznych

  Szkolimy stacjonarnie u nas w biurze lub przyjeżdżamy do klienta, a także korespondencyjnie co pozwala oszczędzić czas i pieniądze.
  szkolenia bhp Puławy u nas w siedzibie lub lub klienta

 • szkolenie bhp Puławy

  Szkolenia bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

  Szkolimy stacjonarnie u nas w biurze lub przyjeżdżamy do klienta.
  szkolenie i kursy bhp Puławy u klienta

 • szkolenia bhp Puławy

  Szkolenia ppoż - wszystkich grup zawodowych

  Szkolimy stacjonarnie u nas w biurze lub przyjeżdżamy do klienta.
  zapraszamy na kursy bhp Puławy

Informacje dotyczące szkoleń bhp

Szkolenie bhp zapewnia uczestnikom:

szkolenia bhp Puławyzaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrżoenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi;

szkolenie bhp Puławypoznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezębdnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z pracą obowizków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

szkolenia bhp Puławynabycie umiejtności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która ulega wypadkowi.

szkolenie bhp Puławy Read More

 

Podczas szkoleń korzystamy z pomocy dydaktycznych:

bhp Puławy prezentacje multimedialne

szkolenia bhp Puławy filmy DVD

szkolenia bhp Puławy dajemy słuchaczom materiay

Umożliwia to właściwe przyswojenie przez suchaczy problematyki bhp i p.poż.

bhp lubelskie Read More

 

Cele szkolenia bhp

bhp Puławy korzystania z podstawowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

bhp lubelskie stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujcych w danym zakładzie pracy

szkolenia bhp Puławy stosowania podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

szkolenia bhp lubelskie bezpiecznego poruszania się po zakładzie pracy

szkolenia bhp Puławy identyfikacji szczególnych zagrożeń wypadkowych na terenie zakładu pracy

szkolenie bhp Puławy postępowania w razie zaistnienia sytuacji awaryjnych i niebezpiecznych dla zdrowia

bhp Puławy Read More