Nasze usługi bhp

 • szkolenia bhp Puławy w dobrej cenie

  szkolenia bhp pracodawców

 • obsługa bhp Puławy zdjęcia ze szkolenia

  szkolenia bhp pracowników

 • bhp Puławy

  pomoc w zakresie BHP po i przed kontrolą Inspekcji Pracy

 • bhp lubelskie

  opracowywanie instrukcji BHP

 • szkolenia bhp Puławy

  ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

 • szkolenia bhp lubelskie

  ocena ryzyka zagrożenia wybuchem

 • kursy bhp Puławy

  przeprowadzanie przegldów warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP

 • kursy bhp Puławy

  sporządzanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem

 • instrukcje bhp Puławy

  ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzenia o takie choroby, wraz ze sporządzeniem dokumentacji

 • obsługa bhp Puławy

  prowadzenie rejestrów BHP wymaganych przez prawo

 • obsługa bhp Puławy z gwarancja jakości

  sporządzanie rocznych analiz stanu BHP

 • kursy profesjonalne bhp Puławy

  udział w wykonywaniu badań środowiska pracy

 • dobra firma i tania bhp lubelskie

  współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę nad pracownikami

Super oferta

Obsługa bhp

Jak spenić wymagania prawne zawarte w kodeksie pracy? Jak zaoszczdzić?

Wybierz stały nadzór BHP tzw. OUTSOURCING - ceny od 99 z/ za miesiąc

Zgodnie z Kodeksem Pracy: "Pracodawca może powierzyć wykonanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy" Podstawa prawna: Art. 237 kodeksu pracy.

Przenosząc część swoich zadań z zakresu bhp na Nas, uzyskujecie Państwo wykonanie usług po niższym koszcie i z długoletnią gwarancją

szkolenie bhp Puławy w dobrych cenach Read More

 

Od momentu zawarcia umowy, starszy specjalista ds. bhp z naszej firmy przejmuje obowiązki z zakresu prowadzenia dokumentacji bhp firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Wybierz stały nadzór bhp tzw. OUTSOURCING - ceny od 99 zł/ za miesiąc

W skład nadzoru wchodzi:

 • obsługa bhp Puławay dobre ceny
  szkolenia bhp pracodawcy i pracowników
 • szkolenia bhp Puławy
  ustalanie okoliczności wypadków w pracy i w drodze do lub z pracy
 • instrukcje bhp Puławy z gwarancja jakości
  opracowywanie i aktualizacja instrukcji bhp
 • profesjonalne szkolenia bhp Puławy
  opracowywanie i aktualizacja ryzyka zawodowego
 • szybki i tanio bhp Puławy
  nasza reprezentacja w czasie kontroli Inspekcji Pracy
 • szkolimy w siedzibie i u klienta bhp Puławy
  sporządzanie rocznych analiz stanu BHP
 • tanio kursy bhp lubelskie
  udział w wykonywaniu badań środowiska pracy
 • szybko szkolimy bhp Puławy
  przeprowadzanie przegldów warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP