Zabezpieczone: TEST KOŃCZĄCY SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI
Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.
MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH
Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości i umiejętności pracowników
MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI
Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości i umiejętności pracowników
Zabezpieczone: MODUŁ 0 K Zasady BHP w placówkach oświatowych
Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.
MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości i umiejętności pracowników
Zabezpieczone: MODUŁ 2 A Ocena zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy
Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.
Zabezpieczone: MODUŁ 4a A Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń
Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.