INSTRUKTAŻ OGÓLNY. MATERIAŁY DLA NOWOZATRUDNIANYCH PRACOWNIKÓW.

Instruktaż ogólny, jak sama nazwa wskazuje, ma zapoznać pracownika z podstawowymi przepisami BHP. Zarówno tymi ogólnie obowiązującymi, wynikającymi z Kodeksu pracy, jak i swoistymi dla konkretnego zakładu.

Celem instruktażu ogólnego jest zapoznanie pracownika z:

  • podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w kodeksie pracy, układach zbiorowych pracy oraz regulaminach pracy,
  • przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy.
Konsultacja z wykładowcą:
Andrzej Smętek
tel. 889-775-852
lub smetek.pulawy@gmail.com

KLIKNIJ IKONĘ KSIĄŻKI BY ROZPOCZĄĆ SZKOLENIE