MATERIAŁY SZKOLENIOWE UZUPEŁNIAJĄCE
Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości i umiejętności pracowników
MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA KADRY INŻYNIERYJNO TECHNICZNEJ
Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości i umiejętności pracowników
MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH
Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości i umiejętności pracowników
MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI
Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości i umiejętności pracowników
MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości i umiejętności pracowników
MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH ZATRUDNIONYCH W OŚWIACIE
Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości i umiejętności pracowników
MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA NAUCZYCIELI
Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości i umiejętności pracowników