TEST DLA KADRY INŻYNIERYJNO 0 TECHNICZNEJ

TEST DLA KADRY INŻYNIERYJNO 0 TECHNICZNEJ

PROSZĘ DOKŁADNIE WYPEŁNIĆ SWOJE DANE.

PROSZĘ ZAZNACZYĆ JEDNĄ ODPOWIEDŹ.

LIMIT CZASU NA WYPEŁNIENIE TESTU 15 MIN.

TEST ZALICZA MINIMUM 12 PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI.

Nazwisko i imię
Adres email
Zakład pracy
Data urodzenia
1. PYTANIE Co nie jest elementem systemu zarządzania bhp?
2. PYTANIE Dla firm zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej ilu ubezpieczonych, stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana i ustalana indywidualnie:
3. PYTANIE Przy dźwiganiu w odległości większej niż 30 cm od ciała normatywy podnoszonych ciężarów należy zmniejszyć:
4. PYTANIE RSI (Repetitive Strain Injuries) to obrażenia powstałe na skutek:
5. PYTANIE Syndrom Sicca związany z pracą przy monitorze ekranowanym to schorzenie:
6. PYTANIE Ile mamy rodzajów profilaktycznych badań lekarskich?
7. PYTANIE W czasie resuscytacji czas sprawdzania oddechu u poszkodowanego wynosi:
8. PYTANIE Czyim zadaniem jest ustalenie rodzaju środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie jest niezbędne na danych stanowiskach pracy:
9. PYTANIE Jak długo się bada występowanie oddechu u osoby niedającej oznak życia?
10. PYTANIE Wysokość pomieszczenia stałej pracy, w którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, powinna być nie mniejsza niż:
11. PYTANIE Pozycję boczną ustaloną (bezpieczną) stosujemy dla poszkodowanego:
12. PYTANIE Z ilu osób składa się zespół badający wypadki przy pracy?
13. PYTANIE Kto ustala stanowiska pracy, na których pracownicy powinni otrzymywać posiłki i napoje:
14. PYTANIE Czy pracownicy wykonujący na otwartej przestrzeni prace związane z wysiłkiem fizycznym, który powoduje w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, otrzymują ciepły posiłek w okresie przypadającym:
15. PYTANIE Gaśnica oznaczona literą „A” służy do gaszenia:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.