TEST DLA KADRY INŻYNIERYJNO 0 TECHNICZNEJ

TEST DLA KADRY INŻYNIERYJNO 0 TECHNICZNEJ

PROSZĘ DOKŁADNIE WYPEŁNIĆ SWOJE DANE.

PROSZĘ ZAZNACZYĆ JEDNĄ ODPOWIEDŹ.

LIMIT CZASU NA WYPEŁNIENIE TESTU 15 MIN.

TEST ZALICZA MINIMUM 12 PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI.

Nazwisko i imię
Adres email
Zakład pracy
Data urodzenia
1. PYTANIE Wysokość pomieszczenia stałej pracy, w którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, powinna być nie mniejsza niż:
2. PYTANIE Czy pracownicy wykonujący na otwartej przestrzeni prace związane z wysiłkiem fizycznym, który powoduje w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, otrzymują ciepły posiłek w okresie przypadającym:
3. PYTANIE Przy dźwiganiu w odległości większej niż 30 cm od ciała normatywy podnoszonych ciężarów należy zmniejszyć:
4. PYTANIE Czyim zadaniem jest ustalenie rodzaju środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie jest niezbędne na danych stanowiskach pracy:
5. PYTANIE RSI (Repetitive Strain Injuries) to obrażenia powstałe na skutek:
6. PYTANIE Syndrom Sicca związany z pracą przy monitorze ekranowanym to schorzenie:
7. PYTANIE Kto ustala stanowiska pracy, na których pracownicy powinni otrzymywać posiłki i napoje:
8. PYTANIE Ile mamy rodzajów profilaktycznych badań lekarskich?
9. PYTANIE Co nie jest elementem systemu zarządzania bhp?
10. PYTANIE W czasie resuscytacji czas sprawdzania oddechu u poszkodowanego wynosi:
11. PYTANIE Gaśnica oznaczona literą „A” służy do gaszenia:
12. PYTANIE Pozycję boczną ustaloną (bezpieczną) stosujemy dla poszkodowanego:
13. PYTANIE Jak długo się bada występowanie oddechu u osoby niedającej oznak życia?
14. PYTANIE Dla firm zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej ilu ubezpieczonych, stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana i ustalana indywidualnie:
15. PYTANIE Z ilu osób składa się zespół badający wypadki przy pracy?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.