Zgłoszenia pracownika na szkolenie może odbyć się drogą:

-emaliową na adres smetek.pulawy@gmail.com

-telefoniczną pod numerem 889-775-852